Home

Hakuohjeet

Vallitsevan pandemian vuoksi muutokset residenssijaksoissa ovat mahdollisisa ja otamme vielä astaan Suomessa asuvien taiteilijoiden hakemuksia marras-joulukuulle 2021.

Tiedustelut sähköpostitse.

Seuraava avoin haku on vuoden 2022 residensseihin on 19.4.–16.5.

Huomaathan hakiessasi, että maaliskuu–kesäkuu 2022 on jo täynnä.


Yhteistyökumppanimme tarjoavat työskentelytilaa puu-, maalaus- tai tekstiilityölle sekä erityisen kiinnostavan yhteistyön arkkitehtuurin tai maailmanperinnön tutkijalle.

Yleistä:
RaumArsin ideana on alusta (1997) asti ollut saattaa taiteilijat, taide paikalliset asukkaat lähemmäs toisiaan tuottamalla yhteisötaiteellisia ja osallistavia taideprojekteja.

Hallitus valitsee yhteistyökumppanien kanssa vuosittain residenssiin 5–10 taiteilijaa, joista 2–3 taiteilijaa saa stipendin (maksuttoman majoituksen, materiaalikuluja ja apua projektin toteuttamiseen). Stipenditaiteilijalta edellytämme vähintään 2 kk:n työskentelyä satakuntalaisen yhteisön kanssa.

Ketkä voivat hakea? Yksittäiset taiteilijat, parit, ryhmät, perheet. Työskentely 1–6 kk. Huomioithan lisämaksut ei-taiteilija kumppaneilta.

Projektit: yhteisö-/osallistava taide tai itsenäinen työskentely.

Lue myös "säännöt". Kaikki taiteilijat maksavat rekisteröintimaksun, mikä takaa residenssipaikan sekä vakuusmaksun.


Blue_Gorilla_Ayho_3.jpgBlueGorilla Lajon asuntoalueella

RaumArs-taiteilijavierasohjelmaan voi hakea eri aloilta
- kuvataiteet (sis. taitoaineet, muotoilu, arkkitehtuuri)
- esittävät taiteet (sis. ääni- ja valotaide)
- kuraattorit, taidehistorioitsijat, kirjailijat ja tutkijat voivat myös hakea.


Haku avoinna marras–joulukuun residensseihin 2021.

Yhteisötaiteen residenssi 2022.
Haku
työskentely 3-5 kuukautta elo-joulukuussa Maksuton majoitus, pieni materiaalikorvaus ja apua toteuttamiseen.

 • vinkki: yhteistyökumppaneillamme tiloja ja materiaaleja tekstiili-ja puutyöskentelyyn.
 • hyvä ajanjakso koululaistyöskentelyyn.

Itsenäisen työskentelyn residenssi

 • Residenssin aikana on esim. mahdollisuus työskentelyyn yhteistyökumppaniemme Rauman Seudun Katulähetyksen, Rauman Työnhakijoiden ja Korjausrakentamiskeskus Tammelan kanssa/tiloissa. Valittu taiteilija maksaa vuokran, mutta työtilat ovat maksutomia. Niiden käytöstä on kuitenkin sovittava tapauskohtaisesti ja erikseen.
 • vinkki: yhteistyökumppaneillamme tiloja ja materiaaleja tekstiili-ja puutyöskentelyyn.
 • Mielenkiintoinen mahdollisuus yhteistyöhön ja työhuoneeseen Vanhan Rauman korjausrakentamiskeskus Tammelassa. Tarjoamme paikan pääasiassa arkkitehdille tai tutkijalle, jonka tutkimusalueeseen kuuluu jokin seuraavista aihepiireistä: kulttuuriympäristö, kulttuuriperintö, maailmanperintö, puurakentaminen. Itsenäisen työskentelyn residenssi tammi-helmikuussa tai syys-joulukuussa.
  • Valittu taiteilija/tutkija saa käyttöönsä työtilat korjausrakentamiskeskus Tammelasta. Toimistotiloissa on käytössä oma työhuone, WLAN ja sosiaalitilat. Verstasrakennuksesta löytyy tilat esim. puutöiden tekemistä varten. Myös muiden alojen taiteilijoiden hakemukset tervetulleita, toivomme niiden liittyvän maailmanperintöön.
   Tammelan henkilökunta auttaa luomaan kontakteja julkishallinnollisiin organisaatioihin sekä paikallisiin asukkaisiin ja yrittäjiin. Vastineeksi työtilan käytöstä odotamme valittavalta henkilöltä luennon pitämistä tai pienimuotoista näyttelyä Tammelassa.
  • Hakijoilla on mahdollisuus anoa majoituskuluihin stipendiä Vanha Rauma Säätiöltä.

Odotukset taiteilijaa kohtaan
Hakijoiden – erityisesti maksutonta majoitusta/stipenditaiteilijuutta hakevien – edellytetään esittävän selkeän suunnitelman residenssin aikana toteutettavasta yhteisö-, ympäristö- tai julkisen taiteen projektista. Valinnan kriteereinä ovat taiteilijan motivaatio työskennellä yhteisön kanssa, aiempien teosten taso ja työsuunnitelma.

Itsenäisesti työskentelevältä taiteilijalta/arkkitehdilta odotetaan jonkinasteista yhteistyötä työtilan tarjoavan kumppanin kanssa, vähintään taiteilijaesittelyä tai teoksen julkista lopputuloksen esittelyä.

Useat projekteista toteutetaan koululaisten tai lasten nuorten kanssa, mutta taiteilijat voivat toteuttaa projektin minkä yhteistyöryhmän kanssa tahansa (lue esim. Yhdistys). Usein näyttelyt ja tapahtumat toteutetaan perinteisistä näyttelytiloista poikkeaviin paikkoihin.

Ystävällisesti huomaa, että kesäkuukausina mahdollista ainoastaan maksullinen residenssi.

RaumArs-taitelijat ovat vuosien aikana työskennelleet ja tehneet yhteistyötä koulujen, taide- ja kulttuuri-instituutioiden sekä erilaisten yhdistysten kanssa. Vuonna 2019 kumppanimme tarjoavat taiteilijoille työtilan puutöille (perustyökalut) Vanhan Rauman korjausrakentamiskeskus Tammelassa, maalaamiseen Rauman Seudun Katulähetyksen työpajatiloissa ja tekstiilitöille (mm. ompelu tai kudonta) Rauman Seudun Työnhakijoiden tiloissa.

Erityisesti stipendin saavilta taiteilijoilta emme vaadi aikaisempaa työskentelyä opettajana, mutta taiteilijan tulee pystyä ohjaamaan ryhmää ja toteuttamaan projekti suunnitelmansa mukaisesti.

Kulut

Stipenditaiteilijat saavat majoituksen maksutta toisessa makuuhuoneista ja 100€/kk (mahdollisesti 200€ saakka, mutta summa vaihtelee vuosittain avustuksista riippuen) projektiin liittyvää materiaalikulukorvausta kuitteja vastaan. Ylimenevät kulut taiteilija maksaa itse. RaumArs antaa tarvittaessa apua taideprojektin toteuttamiseen ja markkinointiin.

Itsenäisesti työskentelevä taiteilija maksaa huonevuokran.

Kaikki taiteilijat maksavat rekisteröintimaksun ja residenssin päätyttyä palautettavan vakuusrahan. Lue lisää Säännöt ja Asunto.

Kaksivaiheinen työskentely

Residenssi voi myös johtaa pidemmän työskentelyn yhteisötaideprojektiin siten, että ensimmäisellä jaksolla taiteilija tutustuu paikkakuntaan sekä ryhmään ja seuraavana lukukautena/vuonna toteuttaa projektin.

Hakemus

Ota huomioon, että selkeä ja hyvin kirjoitettu hakemus on ratkaisevaa, koska RaumArs anoo vuosittain rahoituksensa julkisista avustuksista ja liittää niihin taiteilijoiden hakemukset.

Hakemukseen liitetään

- taidetausta
- lyhyt projektikuvaus
- pitkä projektikuvaus/työsuunnitelma
- ryhmä, jonka kanssa toivot työskenteleväsi vai haluatko tehdä työsi itsenäisesti
- portfolio, joka sisältää CV (max 2 Mb)
- tai portfolio ja CV erikseen (max 2 Mb). Huomaa nimetä liitteet omalla nimelläsi, EI esimerkiksi "RaumArs CV", koska saamme kymmenittäin hakemuksia. Näin tiedämme kenen hakemukseen portfolio kuuluu.


Hallitus yhteistyökumppaneineen käsittelee hakemukset touko–kesäkuussa. Valittuihin taiteilijoihin ollaan yhteydessä kesän aikana ja heidän nimensä julkistetaan syksyllä RaumArsin nettisivuilla ja Facebook-sivuilla.

Hakemuksianne odottaen :)


Hakeminen myöhemmin

Hakulomake pysyy avoinna virallisen hakupäivän (huhtikuu) jälkeen, jotta taiteilijat voivat hakea residenssipaikkaa mahdollisesti jäljelle jääneille kuukausille sen jälkeen, kun seuraavan vuoden taiteilijat on valittu. Heidän nimensä ja residenssikuukaudet ovat näkyvillä etusivulla. Tiedustelut muista kuin yllämainituista residensseistä ensin sähköpostitse.

Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Vakka-suomen nuorisosäätiö WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Rauman Taidemuseo Suomen Kulttuurirahasto