Home

Kathy Desmond. Oleminen ja aika, 2006

Kathy Desmond (s. 1955 US)

Vuojoen kartanolla / Lönnströmin taidemuseossa

Desmond_Kathy_1.jpg

Desmond_Kathy_2.jpg

Desmond_Kathy_3.jpg

Desmond_Kathy_4.jpg

Kathy Desmond käsittelee taiteessaan suurta filosofista kysymystä: mitä on oleminen? Miten olemme olemassa, miten elämä meille näyttäytyy? Taitelija käyttää materiaaleinaan valoa, rautalankaa ja haastatteluja. Valo piirtää seinille viittauksia arkkitehtonisista tiloista, joissa itsessään ja joiden sisässä ihmisen elämä ja ajankulku tapahtuvat. Rautalanka piirtää tiloihin huonekaluja, ihmisiä. Näyttely on kuin kolmiulotteinen piirustus siitä, mitä elämä Vuojoen kartanossa on kenties ollut rakennuksen toimiessa vanhainkotina. Kokonaisuus tuo esiin samanaikaista klassisen arkkitehtuurin, kakluunien ja kattokruunujen ylväyttä; arkisia sänkyjä, pöytien äärellä istuvia naisia ja läsnäoloa. Kuulemme otteita haastatteluista, joissa eurajokelaiset naiset kertovat elämästään.

Katsojan havainto näyttelyssä muuttuu hänen liikkuessaan tilassa: rautalankaveistokset piirtyvät eri kulmista katsottuna erilaisina, äänet ja tarinat vaihtuvat kun sijainti vaihtuu. Näyttely luo silmiemme eteen elämän hajanaisuuden, sen yhtäaikaisen komeuden ja vaatimattomuuden, yksittäisten havaintojen ja tapahtumien merkityksen osana kokonaisuutta. Olemista tarkastellaan vanhenemisen, ajan kulumisen ja elämän kerroksellisuuden kautta. Aika -animaatiossa arkinen ajattelu on saanut äänen.

Taiteilijan kiinnostuksen kohteena on ollut naisen vanheneminen: miten se koetaan, mitä arjessa ajatellaan, mitä ajan kuluminen on? Mitä on elämän todellisuus naistenlehtien roolimallien takana? Miten kunnioittaa juuri arkea, joka on elämää itsessään?

Näyttelyn konkreettisessa lähtökohdassa ja sen käsittelytavassa on vahva filosofinen sisältö. Kathy Desmondin taiteessa välittyy selvästi tärkeän saksalaisen filosofin Martin Heideggerin (1889-1976) eksistenssifilosofinen ydin. Pääteoksessaan Oleminen ja aika (1926, suom. 2000) Heidegger tarkastelee olemassaoloaan suhteessa aikaan, tilaan, kertomuksiin ja kieleen. Hänen filosofiansa mukaan ei ole olemassa yhtä kiinteätä selitystä olemiselle, vaan jokainen yksittäinen olemassaolon kokemus on suhteessa paikkaan, tilanteisiin, muihin ihmisiin, historiaan, kuolemaan. Olemassaolo sinänsä on aina keskeneräistä ja sen perustan voi tavoittaa vain elämän kuuntelemisen ja intuition kautta. Omassa tekstissään Kathy Desmond käyttää sanaa ”reflection”, reflektointi, jolla hän viittaa elämän pohdiskelun eri näkökulmista, suhteessa jo tapahtuneeseen, odotuksiin ja olosuhteisiin, mahdollisuuksiin ja rajoituksiin.

Kathy Desmond on Bostonissa Yhdysvalloissa asuva taiteilija. Hän viettää parhaillaan sapattivuotta visuaalisen viestinnän opettajan toimestaan ja on työskennellyt Rauman taiteilijavierasohjelma Raumarsin vieraana helmi-maaliskuussa 2006. Desmond on jo parinkymmenen vuoden ajan käsitellyt taiteessaan naisen elämää ja kokemuksia. Vierailunsa alussa hän tapasi Eurajoen vanhustyön vapaaehtoisia Mummonkammarin toiminnan puitteissa, ja on tehnyt näyttelynsä osin heidän kertomuksiinsa liittyen ja osin Vuojoen kartanosta inspiroituen.

- Kati Kivimäki, museonjohtaja, Lönnströmin taidemuseo.


Kathy Desmond: ”Naisten kertomuksia ei kuulla tarpeeksi usein. Minusta on ollut hauska kuulla eurajokilaisten vanhempien naisten jakavan muistojaan ja elämäntarinoitaan. He tuntuvat olevan tietoisia ajasta ja osaavat kunnioittaa arkipäivää.”

Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Vakka-suomen nuorisosäätiö WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Rauman Taidemuseo Suomen Kulttuurirahasto