Home

Christine Hooper. Kielen ja identiteetin välinen suhde, 2005

Christine Hooper (s. 1974 GB/FR)

Christine_Hooper_2005.jpg

Raumars ry:n vuosi 2005 pyörähti käyntiin teatteriohjaaja Christine Hooperin vierailulla. Ranskassa asuva Hooper asui ja työskenteli Raumalla tammi - helmikuun ajan ja työsti The Relationship Between Language and Identity –teatteriesitystä, joka keskittyi ihmisen kielisuhteeseen eri Euroopan maissa. Hooper kokosi suomenkielistä äänimateriaalia eri lähteistä (radio, tv, haastattelut, äänitallenteet kadulta jne.) ja liitti ne sopivan materiaalin muissa Euroopan maissa tehtyihin nauhoituksiin. Hooper käytti keräämäänsä materiaalia teatteriesitykseen, jonka hän työsti palattuaan takaisin Ranskaan. Pääyhteistyökumppanina oli Rauman Freinet-koulu, jonka 4.- ja 5.-luokkalaisten kanssa Hooper toteutti teatteriesityksen residenssin loppupuolella.

Hooperin Sanataide -työpajat oli suunnattu peruskoululaisille ja ne toteutettiin Rauman kansalaisopiston, Rauman Freinet-koulun, Porin Taidemuseon sanataide-ryhmän ja Rauman kaupunginteatterin iltanäyttelijöiden nuorisoryhmän kanssa. Lapset valmistivat listan lempisanoistaan, joita heitä pyydettiin ääntämään eri tavoin. Tutuista sanoista ja vaihtelevasta puherytmistä taiteilija ja lapset kokosivat musikaalisen rakenteen ja siihen sopivan teatteri- ja / tai tanssiharjoituksen.

Muissa työpajoissa kuunneltiin vieraskielistä äänimateriaalia ja keksittiin uusia merkityksiä oudoille sanoille. Sanapelien ja assosiaatio-harjoitusten pohjalta kirjoitettiin omia tarinoita. Tutkittiin myös sitä, miten sanat syntyvät ja kulkevat maailmalla. Kerrotuista ”syntyhistorioista” toteutettiin teatteriesitys.

Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Vakka-suomen nuorisosäätiö WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Rauman Taidemuseo Suomen Kulttuurirahasto