Home

Ron Saunders. Rakasta kylmää ja Time in Atlanta, 2017

Ron Saunders (s. 1975 USA)

Näyttely Rauman museon Marelassa 22.4.–14.9.

Time in Atlanta, keskustelut Cafe Salissa 11.–30.4. ja julistetyöpaja.

Residenssi 30.3.–1.5.2017

Ron_Saunders_Sali.JPG

Ron_Saunders_nayttely.JPG

Ron_Saunders_Trump.JPG

Ron_Saunders_ink.jpg

Residenssinsä aikana Saunders maalasi teoksia näyttelyynsä osana RaumArsin 20v-juhlavuoden tapahtumia, järjesti sarjan kohtaamisia Cafe Salissa sekä piti Trump Poster Workshopin Rauman Freinetkoulun 5.–6. luokkien oppilaille.

Love the Cold – Rakasta kylmää ja Works on Paper – Paperiteoksia esittelevät taitelijan tämän hetken työskentelyä ja tulevia teoksia. Rakasta kylmää jatkaa Ronin Atlantassa ja New Yorkissa aloittamaa teossarjaa, jossa maalaukset muodostuvat hiljalleen sulavista jäädytetyistä väripigmenteistä. Prosessi saattaa olla arvaamaton ja sillä on oma luonteensa. Yleisöllä oli mahdollisuus seurata pigmenttiteosten valmistumista näyttelytilassa huhtikuun ajan.

Paperiteokset sen sijaan edustavat Ronin uudempaa kokeellista prosessia ja työskentelyä paperille. Tässä sarjassa hän tarkoituksellisesti poikkeaa perinteisestä studiotyöskentelytavastaan taidemaalarina käyttämällä sekä piirustuksenomaisuutta että piirustuksen tekniikoita. Saunders ei ole maalannut paperille sitten opiskeluaikojen. Näin tekemällä hän muuttaa tuotantonsa rajoja ja saa aikaan yllättäviä lopputuloksia.

Molemmissa sarjoissa koko tekemisen prosessissa kokeilu ja jonkinasteinen kaaos ovat hyväksyttäviä. Teokset välittävät myös tunteen haasteista, joita taiteilija kohtaa halutessaan luoda uutta omalla epämukavuusalueellaan tai kun syntynyt teos pitäisikin hylätä tuttuna ja turvallisena. Lopuksi teokset kysyvät tulisiko niitä tarkastella pelkästään ajan kulumisen kokeiluina (pigmenttipitoinen jää sulaa, leviää ja kohtaa toisen värin), kokemuksena, valmiina teoksena vai pitäisikö niihin olla tyytyväisiä jossain näiden välimaastossa.

Ron Saunders on suunnitellut kolme yhteisötaiteellista kohtaamista yleisönsä kanssa heijastamaan tämän päivän sosiaalisia normeja ja arvomaailmaa. Niissä haastetaan totuttuja tapoja ja yhdistetään ihmisiä.

Time in Atlanta: huhtikuussa Ron Saundersin voi aika-ajoin tavata Vanhan Rauman Café Salissa edessään kyltti: 
“ I am an American. I talk to strangers and smile too much” – “Olen amerikkalainen. Puhun vieraille ja hymyilen liian paljon” ja aikomuksenaan jutella asiakkaiden kanssa kahvin äärellä, haastaen näin sekä suomalaiset että amerikkalaiset ennakkokäsitykset sosiaalisista normeistamme ja tavoistamme. Samaan aikaan Cafe Salin New Yorkin kellonaikaa osoittava kello on korvattu Georgian osavaltion Atlantan ajalla kertoen Ronin oleskelusta Raumalla.

Trump Poster Workshop: useimmat meistä ovat huomanneet, että olemme uuden ajan ja haasteen edessä tämän päivän poliittisessa tilanteessa. Saunders on lyhyen vierailunsa aikana havainnut monien suomalaisten halun keskustella politiikasta ja tarpeen ilmaista huolensa koskien presidentti Trumpia. Tämä koski niin Cafe Salissa käytyjä keskusteluja kuin Saundersin Rauman Freinetkoululla 5. ja 6. -luokkien oppilailaille pitämää julistetyöpajaa.

Artist restraints: Ron Saunders etsii tulevaan projektiinsa suomalaisia taiteilijoita, jotka olisivat kiinnostuneita jakamaan työskentelynsä haasteita ja mahdollisia rajoituksia kanssaan. Pelin tai leikin tavoin järjestettynä yksittäiset taiteilijat yhdessä Ronin kanssa voivat haastaa toisensa eri materiaalein, teoskokojen, aiheiden tai uusien työskentelymetodien avulla kehittääkseen omaa ilmaisuaan eteenpäin.


Ron Saunders työskentelee tällä hetkellä opettajana Savannah College of Art and Designissa, Georgian osavaltiossa. Hän valmistui kuvataiteen maisteriksi Ohion Yliopistosta 2002. Taidemaalarin opinnot suorittaneena hän määrittelee itsensä kuitenkin ennemmin monipuoliseksi taiteentekijäksi, joka työskentelee yhtä lailla perinteisen kuin kokeellisemman taiteen keinoin. Hänen teoksensa vaihtelevat installaatioista maalauksiin ja piirroksista koneisiin, jotka tuottavat maalausjälkeä. Hän nauttii jännitteestä ja leikistä, jonka voi löytää nykytaiteen eri teoreettisia näkökulmia pohtiessa. Eri teemojen tarkastelu, luominen ja toteutus haastavat luonnonympäristön innoittamat aiheet. Saunders on saanut residenssityöskentelyynsä Finlandia Foundationin apurahan.


Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Vakka-suomen nuorisosäätiö WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Rauman Taidemuseo Suomen Kulttuurirahasto