Home

Sari Kivinen. Obstruktioita itseeni, 2009

Sari Kivinen (s. 1981 AU)

Performanssi Lönnströmin taidemuseo 20.5.2009

Sari_Kivinen_Osbtrukitoita_1.JPG

Sari_Kivinen_Obstruksitoita_2.JPG

Sari_Kivinen_Obstruktioita_3.JPG

Kivinen on käyttänyt jo usean vuoden ajan performansseissaan metodina roolipelejä ja roolien vaihtoja. Hän näkee roolin ilmentymän tapahtuvan kahdella tavalla: toisaalta rooli voi mahdollistaa aidon ilmaisun valepuvun kautta sekä toisaalta, varsinkin pitkän ajan kuluessa, että jokin rooli voi ikään kuin häiritä itseä. Kivistä kiinnostaa tutkia mitä hänelle performanssitaiteilijana tarkoittaa samanaikainen paljastaminen ja kätkeminen. Kevään aikana Kivinen on tutkinut roolin vaihtoa häiriinnyttävänä tekijänä sekä alkanut miettiä vaihtoehtoisia tapoja etäännyttää itseään performanssin aikana.

Huhtikuun 18. ja 21. päivinä Kivinen esitti performanssit Perfo! -festivaaleilla Tampereella sekä Galleria 3H+KK:ssa Porissa LiveTaide tapahtumassa. Esittäen ”itseään” Kivinen näytti kaksi vaihtoehtoista performanssia, jotka keskittyivät etäännytys-teemaan, tutkien rajattua liikettä, sisäistä ja ulkoista käyttäytymistä sekä hämmennystä ja juomistapoja.

Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Vakka-suomen nuorisosäätiö WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Rauman Taidemuseo Suomen Kulttuurirahasto