Home

Yuki Shiroi. Tilojen välissä, 2018

Yuki Shiroi (s. 1977 JP/DE)

Seinämaalaus Mainiokoti Jussoilassa.

Residenssi 1.3.–29.4.2018

Shiroi_1A.jpg

Shiroi_2.jpg

Shiroi_1.jpgYksityiskohta maalauksesta.

Shiroi_3_4b.jpg

Matkamuisto Raumalta -työpaja Normaalikoulun 4B-luokassa. Kuva Yuki Shiroi.

Japanilainen kuvataiteilija ja kuvittaja Yuki Shiroi on maalis-huhtikuun RaumArs-residenssinsä aikana maalannut Hoiva Mehiläisen Mainiokoti Jussoilan toisen kerroksen asuintilojen aulaan muraalin, jonka aiheet pohjautuvat Rauman historiaan ja kulttuuriin. Taiteilija selvitti kaupungin ainutlaatuisia paikallisia perinteitä, tapoja ja ihmisten harrastuksia haastattelemalla niin kirjailijoita ja pitkäaikaisia asukkaita kuin myös Mainiokoti Jussoilan vanhuksia.

Rannikkokaupunkina Raumalla on vahva yhteys mereen ja sen rytmeihin. Aivan kuten merenkulkijat, jotka entisaikoina ohjasivat laivansa tähdistöä lukemalla, tunnistaa kulttuurisista myyteistä ja symboleista kiinnostunut Shiroi meren ja kosmoksen välisen syvän yhteyden. Sen hän on halunnut sisällyttää tähän teokseen. Maalaus kuvaa aikaa, jolloin ihmiset olivat kiinteämmin yhteyksissä mereen ja tähtiin. Taiteilija on luonut maalauksen siinä toivossa, että se herättäisi lämpimiä muistoja ja aktivoisi Mainiokoti Jussoilan asukkaiden mielikuvitusta.

Työpajat

Niin ikään symboleihin, merkityksiin ja tarinoihin pohjautuivat myös Shiroin Normaalikoulun 4–8-luokkalaisille ohjaamat “Matkamuisto Raumalta”, ”Tuntemattomat kirjaimet” ja ”Naamiot” -työpajat. Eri materiaaleja käyttäen oppilaat loivat uudet symboliset merkit ja aakkoset ilmentämään omaa persoonaansa. Jokainen teki myös naamion sellaisesta eläimestä, johon tuntee vahvaa yhteyttä. Näiden työpajojen lähtökohtana oli Shiroin perehtyneisyys eri kulttuureihin.

Rauman taidemuseossa esillä ollut Heikki Willamon ”Myyttinen matka” -näyttely osui juuri sopivaan ajankohtaan Shiroi residenssin kanssa. Willamon näyttelystä ja keskusteluista hänen kanssaan Shiroi laajentaa tietämystään taiteeseensa suomalaisen erihistoriallisen ihmisen ajatusmaailmasta ja uskomuksista.


Yuki Shiroi on japanilainen kuvataiteilija ja kuvittaja, joka asuu tällä hetkellä Berliinissä. Hän on suorittanut Bachelor of Arts -tutkinnon Willem de Kooning Akatemiassa Hollannissa ja erikoistunut käsin piirrettyihin kuvituksiin ja maalauksiin, jotka ilmentävät kuvitteellista maailmaa ja kuvitteellisia hahmoja. Shiroi on erityisen kiinnostunut muinaisista kulttuureista, myyteistä ja symbolismista erilaisissa kulttuureissa. Hän nauttii matkustamisesta, kulttuurien tutkimisesta sekä oman visuaalisen kielen luomisesta erinäisin keinoin kehittääkseen tekniikoitaan.

Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Vakka-suomen nuorisosäätiö WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Rauman Taidemuseo Suomen Kulttuurirahasto