Home

Matilde Caruso. Etelästä pohjoiseen – matka perinteiseen arkkitehtuuriin, 2019

Matilde Caruso (1993, IT)

Luento keskiviikkona 25.9.2019 klo 17.30-18.30
Korjausrakentamiskeskus Tammelassa, Eteläpitkäkatu 17.

Residenssi 29.7.–2.10.

Matilde_poster_1.jpg

Arkkitehtuuri on aina ollut sidoksissa paikallisiin perinteisiin, resursseihin, tarpeisiin ja ilmastoon, ja se on erittäin tärkeä osa paikallista identiteettiä. Elämänsä ja yliopisto-opintojensa aikana Matilde Caruso on tutustunut erilaisiin arkkitehtuurityyleihin ja vaikuttunut niihin liittyvän tiedon sekä vanhojen rakennusten säilyttämisen tärkeydestä.

Caruso tekee jatko-opintoja Valencian yliopistoon ja työskentelee RaumArs ry:n residenssissä kirjoittaen lopputyötään kaupunkirakenteesta, kansanarkkitehtuurista sekä suojelutilasta ja strategioista. Hän on tällä hetkellä harjoittelijana korjausrakentamiskeskus Tammelassa.

Luennolla Caruso näyttää kokemiaan esimerkkejä kaupungeista Umbrian ja Emilia-Romagnan
alueilta Italiasta sekä ja Valencian ja Cantabrian alueilta Espanjasta. Hän esittelee kuinka niiden maantieteellinen sijainti ja paikallinen kulttuuri ovat vaikuttaneet arkkitehtuuriin ja rakennustekniikkaan. Näitä Caruso vertaa myös Vanhaan Raumaan ja kertoo mihin johtopäätöksiin hän on Raumalla työskennellessään tullut sekä kuinka tutkimukset liittyvät hänen Vanhasta Raumasta tekeillä olevaan lopputyöhönsä.

Luennon loputtua on mahdollisuus keskustella siitä mitä haasteita perinnekorjaaminen ja -rakentaminen kohtaavat. Luento on englanniksi.


***
Matilde Caruso (s. 1993) on kotoisin Città di Castellosta Italiasta. Hän valmistui arkkitehdiksi Bolognan yliopistosta vuonna 2018. Hänen intohimonaan ovat historialliset rakennukset arkkitehtuurin kulttuurinen perintö. Hän on myös työskennellyt näiden parissa kahdessa harjoittelupaikassa ja arkkitehtuuriperinnön säilyttämisen koulutusohjelmassa Valencian yliopistossa Espanjassa.

Yliopistolta saamansa stipendin ansiosta Caruso työskentelee kaksi kuukautta korjausrakentamiskeskus Tammelassa tutkien maailmanperintökohteen kaupunkirakennetta sekä rakennusten säilyttämistä. Hänen diplomityötään tukevat UNESCO ja ICOMOS sekä Valencian yliopiston lisäksi kaksi muuta eurooppalaista yliopistoa ja se on osa 3dPast – Living & virtual visiting European World Heritage -tutkimusprojekia.

Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Vakka-suomen nuorisosäätiö WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Rauman Taidemuseo Suomen Kulttuurirahasto