Home

Shoji Kato. Rauma lukee 2006, 2006

Shoji Kato (s. 1969 JP/US)

Rauman kaupungin pääkirjasto
16.8. – 28.10.2006

Kato_Shoji.jpg

Kato_Shoji2.jpg

Raumars ry:n kesän residenssitaiteilijana työskennelleen japanilaisen Shoji Katon projekti Rauma lukee 2006 koostuu kirjahyllyjen valokuvista. Taiteilija on Rauman kaupungin pääkirjastossa olevaan installaatioon kuvannut sadan raumalaiskodin kirjahyllyt. Kohteet on valittu ystävyyssuhteiden verkoston kautta. Taiteessaan Shoji Kato on kiinnostunut kulttuurisen vuorovaikutuksen, ihmissuhteiden sekä intellektuaalisen kanssakäymisen dynamiikasta ja siitä kuinka ne heijastavat yhteisön mielen maisemaa. Rauma lukee 2006 prosessissa taiteilija on tutkinut myös ihmisten välisiä keskinäisiä suhteita ja niiden kehittymistä. Osallistujien välinen luottamus ja sen vaikutus yksilöihin ja kulttuuriin sekä käsitykset rajoistamme nousevat projektissa esiin.

Rauma lukee 2006 valokuvainstallaatio rakentuu ystävyyssuhteiden kautta. Kirjahyllyjen omistajat ovat kutsuneet mukaan ystävänsä ja näin ketjuun osallistuneiden verkosto tulee teoksessa näkyväksi. Shoji Katon valokuvissa kirjahylly ilmenee pelkkänä esineenä, mutta samalla se on muotokuva pienestä yhteisöstä. Rauma lukee 2006 luo näin uuden näkökulman yhteiskuntaan tutkimalla paikallisyhteisön fyysisiä ja psykologisia ulottuvuuksia. Kirjahylly kertoo henkilön tai perheen historiasta. Se voi näyttää, mistä henkilöt ovat olleet kiinnostuneita, innostuneita tai vaikuttuneita, mihin he ovat olleet osallisia tai mitä he ovat opiskelleet. Taideteoksen kautta on mielenkiintoista myös vertailla yksityisen ja julkisen – tarkkaan luokitteluun perustuvan – kirjaston välisiä eroja: miten eri tavoin ihmiset kategorisoivat omaan tai julkiseen elämään liittyviä asioita.


Shoji Kato (s. 1969) asuu ja työskentelee New Yorkissa ja Helsingissä. Hän opiskelee Kuvataideakatemian kaksivuotisessa masters-ohjelmassa.

Resartis Taike Rauma Erkki Paasikiven säätiö Vakka-suomen nuorisosäätiö WEB_lastenkulttuuri-vinonelio-oranssi.png Rauman Taidemuseo Suomen Kulttuurirahasto